REGULAMIN

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem obowiązującym w czasie epidemii.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU W „SMĘTOWICACH”

1. Wejście na teren gospodarstwa jest płatne. Opłata za wstęp w danym dniu jest jednorazowa i nie ma ograniczeń czasowych (w czasie godzin otwarcia gospodarstwa). PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ

2. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Gospodarstwa wyłącznie pod opieką osób dorosłych – opiekunów. W czasie pobytu na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego grup zorganizowanych odpowiedzialność za nie ponosi wyznaczony opiekun grupy.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za zmieniające się warunki atmosferyczne,

4. Plac zabaw jest dla dzieci terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.

5. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku 3 -12 lat.

6. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.

7. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

8. Należy bezwzględnie przestrzegać uwag oraz zaleceń umieszczonych na tablicach ostrzegawczych i informacyjnych umieszczonych przy obiektach i wybiegach zwierząt.

9. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie lub rodzice.

10. Nie odpowiadamy za zgubione rzeczy na terenie Gospodarstwa.


ZABRANIA SIĘ NA TERENIE GOSPODARSTWA

1. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na ogrodzenia, przekraczać barier i ogrodzeń, wkładać rąk i nóg za te zabezpieczenia.
2. Zwiedzającym nie wolno sadzać ani stawiać dzieci na ogrodzeniach i barierkach.
3. Wrzucania do klatek, na wybiegi i do zbiorników wodnych jakichkolwiek przedmiotów.
4. Niepokoić i denerwować zwierząt
5. Zabrania się w szczególności:
• niszczenia urządzeń zabawowych,
• zaśmiecania terenu,
• niszczenia zieleni,
6. Zakaz wprowadzania zwierząt
7. Zakaz używania jednorazowych grilli.


Gospodarstwo Agroturystyczne Smętowice nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu.
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzającyDziękujemy!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=